• GEOTERMIKUS ENERGIA

  Minimalizálja fűtés számláját tiszta energia felhasználásával

 • HASZNÁLJA KI A KÁRPÁT-MEDENCE KIEMELKEDŐ GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAIT

  Olyan megoldást kínálunk, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül is jelentősen tudja csökkenteni

  fűtésre fordított kiadásait. Egyszeri fűtéskorszerűsítéssel évtizedekre biztosíthatja stabil hőellátását!

  FELMÉRÉS

  __

  • geotermikus szaktanácsadás
  • geotermikus energia termelési és hasznosítási lehetőségek felmérése
  • helyszíni szemle
  • földtani és energetika felmérés
  • komplex ajánlatok

  TERVEZÉS

  __

  • energetikai számítások
  • hőkapacitás vizsgálat
  • kútmunkálati vizsgálatok és adatértékelések
  • gazdaságossági számítások
  • modellezés
  • kútátépítési tervek készítése
  • felszíni bekötési rajzok és gépészeti megoldások tervezése

  KIVITELEZÉS

  __

  • teljes spektrumú engedélyeztetés
  • kútmunkálatok
  • felszíni bekötések
  • üzemteszt
  • épületgépészeti kivitelezés
  • tereprendezés
  • hulladékkezelés
  • üzembe helyezés
 • Mi a WeHEAT technológia?

   

  Az MS Energy Solutions Kft. saját fejlesztésű rendszere, amely költséghatékony módon biztosítja a geotermikus energia felhasználását úgy, hogy használaton kívüli fluidumtermelő mélyfúrásokat hasznosít.

   

  A technológia lényege, hogy egy meglévő mélykút szerkezetének felhasználása és műszaki kiegészítése mellett fluidumtermelés mentes, zártciklusú keringtetésből geotermikus energiatermelés valósul meg.

   

  A rugalmasan alkalmazható technológia földtani környezettől függően 300- akár 900 kW teljesítményű hőtermelő rendszert is jelenthet.

 • Miért válasszam?

  A termelhető energia mennyisége ideális technológiai hő, önkormányzati létesítmények, csarnokok fűtési energiájának ellátásához.

  • KISZÁMÍTHATÓ ÉS STABIL FŰTÉSRENDSZER

  • EGYSZERI BERUHÁZÁST IGÉNYEL

  • GYORS A KIVITELEZÉSE

  • KÖLTSÉGHATÉKONY

 • EGYEDI ÁRAJÁNLAT

  Kérdése van? Írjon nekünk!

×
Privacy Policy
REGISZTRÁCIÓS, ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Szolgáltató a megadott adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weheat.system weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.
Annak érdekében, hogy megelőzzük személyes adatok illetéktelen, illetve jogosulatlan megszerzését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, a Szerkesztőség különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során megakadályozzon minden jogellenes és illetéktelen eljárást.
Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta (nem mindenre kiterjedő felsorolás szerint pl: hírlevél küldés, kapcsolattartás).
Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.
Szervező csak azért vállal felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adataihoz kizárólag azok az alkalmazottaink férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
Az adatkezelés során, a vis maiorból eredő hibákért, – pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás – felelősségét nem vállalunk.
Szolgáltató, az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait amennyiben a Felhasználó visszavonó nyilatkozatot tesz:
- a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
- a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levelet írva
Fentiek ismeretében kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Mining Support Kft. az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.