• A WEHEAT HŐTERMELŐ RENDSZERREL

  300–900 KW FŰTÉSIGÉNY SZOLGÁLHATÓ KI

  Az új technológiánkat már létező, használaton kívüli mélyfúrásokban alakítjuk ki.

 • Tevékenységi Körök

  Az MS Energy Solutions Kft. teljeskörű geotermiai szolgáltatást végez

  1

  FELMÉRÉS

  Geotermikus szaktanácsadás

  Geotermikus energiahasznosítási lehetőségek felmérése

  Személyre szabott egyedi rendszerek ajánlása

  2

  MEGLÉVŐ MÉLYFÚRÁSOK FELMÉRÉSE

  Meglévő mélyfúrások energia termelésre való alkalmasságának a felmérése

  Műszaki és földtani felmérés, megvalósíthatósági tanulmányok

  3

  TERVEZÉS

  Energetikai számítások, hőkapacitás vizsgálat, kútmunkálati vizsgálatok és adatértékelések, gazdaságossági számítások, modellezés, kútátépítési tervek készítése, felszíni bekötési rajzok és gépészeti megoldások tervezése, tervdokumentáció készítése

  4

  Minden szükséges engedély beszerzését lebonyolítjuk, amely során folyamatos hatósági kapcsolattartást végzünk, és a szükséges hatósági dokumentumokat, engedély kérelmeket és Műszaki Üzemi Terveket elkészítjük

  5

  PÁLYÁZATÍRÁS

  Igény esetén támogatást nyújtunk a forrásteremtéshez is:

  EU-s támogatás, finanszírozás, részletfizetési lehetőségek

  6

  KIVITELEZÉS

  Kútmunkálatok, felszíni bekötések, épületgépészeti kivitelezés, tereprendezés és hulladékkezelés

   

  Kulcsrakész rendszert építünk!

 • Fűtési fejlesztés teljes spektruma egy kézből

  Az MS Energy Solutions Kft. olyan megoldást kínál, amellyel a többezer méter mélységben lévő

  geotermikus energiaforrást állítjuk az Ön szolgálatába.

 • Mobil hőközpont

  a zárt ciklusú, nagymélységű geotermikus rendszerek teljesítmény teszteléséhez

   

  Mi az a mobil hőközpont?

  Cégünk innovatív energetikai fejlesztéséhez egyedi tesztberendezést tervezett, mely egyúttal képes a legtöbb mélyfúrás hőteljesítményének egzakt mérésére is. A tesztberendezés olyan mobil üzemegység, mely egyrészt a mélyfúrásban megvalósítja a zárt ciklust, majd a keringetéssel kitermelt hőenergiát egyben el is használja. Ilyen módon szimulálja a fogyasztói oldalt, így a teljesítményteszt nem relatív energiatermelési értékeket, hanem a fogyasztói igényekhez igazított valós energetikai tesztet jelent.

  Miért szükséges?

  A tervezési biztonság miatt. A hőfogyasztó szokásai és fűtési rendszere legalább annyira befolyásolja a mélyfúrásból kitermelhető energia mennyiségét és minőségét, mint maga a földtani közeg. Ezeket a változókat a mobil tesztberendezés képes rugalmasan lekövetni, így a mélyfúrás tesztelése még a felszíni gépegységek beépítése előtt megtörténhet.

   

  Mit tud?
  Létrehoztunk egy olyan 1 MW-os tesztrendszert, ami minden lényeges kilépő teljesítmény adatot mér, biztonságosan üzemel bármilyen mélyfúrásnál és a hőpiac igényeihez a kívánságok szerint illeszkedik. Olyan közeget továbbít a mélyfúrásba, amit a hőpiac fog a felszíni rendszer kiépítését követően. Egyedi vezérlése és mérési adatrögzítési modulja kifejezetten mélygeotermikus mérésekhez vannak igazítva.

   

  Eredmény?

  Alkalmazásával egzakt mérési eredményeket és pontos szimuláción alapuló modellt kapunk. Tranziens módon láthatjuk a fúrások hőteljesítményének alakulását. Mobil, közúton szállítható és programozható automatizált folyamatokkal működik.

 • Töltse le információs anyagainkat!

 • Lépejn velünk kapcsolatba

  Kérdése van? Örömmel megválaszoljuk!

×
Privacy Policy
REGISZTRÁCIÓS, ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Szolgáltató a megadott adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weheat.system weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.
Annak érdekében, hogy megelőzzük személyes adatok illetéktelen, illetve jogosulatlan megszerzését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, a Szerkesztőség különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során megakadályozzon minden jogellenes és illetéktelen eljárást.
Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta (nem mindenre kiterjedő felsorolás szerint pl: hírlevél küldés, kapcsolattartás).
Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.
Szervező csak azért vállal felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adataihoz kizárólag azok az alkalmazottaink férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
Az adatkezelés során, a vis maiorból eredő hibákért, – pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás – felelősségét nem vállalunk.
Szolgáltató, az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait amennyiben a Felhasználó visszavonó nyilatkozatot tesz:
- a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
- a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levelet írva
Fentiek ismeretében kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Mining Support Kft. az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.