• KARBONMENTES

  Kibocsátásmentes zöldenergia

 •  

  BIZTONSÁGOS ÉS TISZTA

  KÉMÉNY-, POR- ÉS FÜSTMENTES

   

  KÖLTSÉGHATÉKONY

  EGYSZERI BERUHÁZÁST IGÉNYEL

  KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ÉS KLÍMATÁMOGATÓ

  ALACSONY KARBONLÁBNYOM, ALACSONY ÖKOLÓGIAI HATÁS

   

  KIEMELTEN TÁMOGATOTT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

  PÁLYÁZATI FORRÁSOK BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSRA

   

  IDŐJÁRÁS FÜGGETLEN ÉS STABIL

  ÉVSZAKTÓL, NAPSZAKTÓL IS FÜGGETLEN TERMELÉS

   

  ENERGIABIZTONSÁGOT AD

  FÜGGETLENÍT A VEZETÉKES ENERGIAFAJTÁKTÓL

  MEGLÉVŐ MÉLYFÚRÁSOKAT HASZNOSÍT

  MEDDŐ ÉS LETERMELT KUTAK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

 • CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásával nem járó zöldenergia, amely kiváltja a fosszilis tüzelőanyagokkal történő fűtést. Vállalkozásának zöldítési célú fűtési fejlesztéséhez IS ideális.

  Kibocsátásmentes és karbonsemleges

  Egyéb mélygeotermikus rendszerekből ismert, a termálvíztemelés mellett jelentkező gáztermelés a itt a zárt ciklus miatt NEM jelentkezik. Egészségre ártalmas égéstermékek, gázok nem keletkeznek és nem kerülnek kitermelésre sem. Nincs szükség a kitermelt vagy keletkezett melléktermékek kezelésére, így egyszerűbb gépészeti megoldásokat alkalmazhatunk. Az egyszerű megoldások a kényelmes és felhasználóbarát rendszer jellemzői. Fenntartási és karbantartási költségek jelentkezése elhanyagolható.

  A környezet nem terheli

  A zárt ciklusú rendszer működése környezetterhelést nem jelent, fluidumtermeléssel nem jár, így még a felszín alatti vízkészleteket sem érinti. A hévízkészletek végesek, a felszín alatti vízáramlási rendszerek érzékenyek! Pazarló, visszasajtolás mentes kitermelésük nem összeegyeztethető a geotermikus energiahasznosítás fenntarthatósági elveivel! A zárt ciklusú víztermelés kisebb energetikai volumenű ugyan, de nem érinti a felszín alatti hévízkészletek sérülékeny rendszerét sem minőségi sem mennyiségi szempontból.

  Fenntartható és önszabályozó

  A WeHEAT rendszerek működése kizárólag a fenntarthatóság normális földtani keretei között mozoghat. A földtani környezet hőtranszport folyamatai hasznosíthatóak, de nem túltermelhetőek. Tranziens modellezéssel állítjuk be a fenntartható termelési léptéket, így a mélységi rendszer kizárólag a megújulási lépték maximumáig termeltethető. Ilyen, önszabályozó módon garantálva a stabil és hosszútávú termelhetőséget.

 • A WeHEAT technológiát a felszín alatti vizek védelmében és a meglévő mélyfúrás állomány újrahasznosításának érdekében dolgoztuk ki és illesztettük a Pannon-medencebeli földtani adottságokhoz.

   

   

 • Hogyan?

  Az MS Energy Solutions Kft. WeHEAT eljárása egy új, innovatív módja a geotermikus energiatermelésnek.

  1

  FELHAGYOTT MÉLYFÚRÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

  A hazai 1800 méter alatti mélyfúrású kutak zöme azzal a céllal létesült, hogy általuk valamilyen nyersanyag termelése valósulhasson meg. A kút mindaddig használatban van, míg az hatékonyan termel. Ahogy a termelés előrehaladtával a nyersanyagot egyre jobban kitermelik, a kimerült mezőkön a mélyfúrásokat sorban felhagyják, a termelésből kivonják, a kutakat pedig lezárják. Emiatt mind a meddő, mind a termelésből kivont kutak szerkezete funkció nélkül marad. A geotermikus beruházások legnagyobb költségtétele a hőforrás elérése, vagyis a fúrás(ok), mélyfúrás(ok) kivitelezése. Használaton kívüli mélyfúrás alkalmazásával ez a tétel redukálható és az egy nagyságrenddel alacsonyabb költségigényű kútvizsgálati-kútkiképzési feladat veszi át a helyét.

  2

  GEOTERMIKUS GRADIENS ÉS FELSZÍN ALATTI HŐÁRAMLÁS

  A felszínről a Föld középpontja felé haladva kilométerenként átlagosan 30 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon ez az arány átlagosan eléri a kilométerenkénti 50-60 Celsius fokos növekedést is, aminek eredménye, hogy 2 km-es mélységben a kőzethőmérséklet gyakran meghaladja a 100 fokot. Emellett a kőzetekben zajló hővezetés a felszín alatti víztelített zónákban jóval gyorsabb, mint a tömött vízzárókban. A víztartókban bővelkedő pannóniai korú üledékes rétegsor a záloga a megfelelő sebességű hőáramlásnak. A WeHEAT technológia többek közt hazánk kimagasló geotermikus gradiensét és telített vízadókban gazdag sajátos földtani környezetét hasznosítja!

  3

  GEOTERMIKUS ENERGIA FŰTÉSRE ÉS MELEGVÍZHEZ

  A hazai geotermikus viszonyok mellett a földi hő leghatékonyabb felhasználási módja a direkt épület fűtés és melegvíz szolgáltatás. Ebben az esetben a kitermelt hő teljes egészében felhasználható, zárt ciklus esetén pedig hőfoka a legmagasabb hőtartományban tartható. A rendszer hatásfoka kifejezetten magas., ami hőcserélő(k) alkalmazásával, vagy a rendszer szakaszolásával is csupán néhány százalékot csökken. A WeHEAT rendszerek kifejezetten lokális, de intézményi méretű fűtési igények kielégítésére alkalmasak.

 • Lépejn velünk kapcsolatba

  Kérdése van? Örömmel megválaszoljuk!