• KARBONMENTES

  Kibocsátásmentes zöldenergia

 •  

  BIZTONSÁGOS ÉS TISZTA

  KÉMÉNY-, POR- ÉS FÜSTMENTES

   

  KÖLTSÉGHATÉKONY

  EGYSZERI BERUHÁZÁST IGÉNYEL

  KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ÉS KLÍMATÁMOGATÓ

  ALACSONY KARBONLÁBNYOM, ALACSONY ÖKOLÓGIAI HATÁS

   

  KIEMELTEN TÁMOGATOTT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

  PÁLYÁZATI FORRÁSOK BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSRA

   

  IDŐJÁRÁS FÜGGETLEN ÉS STABIL

  ÉVSZAKTÓL, NAPSZAKTÓL IS FÜGGETLEN TERMELÉS

   

  ENERGIABIZTONSÁGOT AD

  FÜGGETLENÍT A VEZETÉKES ENERGIAFAJTÁKTÓL

  MEGLÉVŐ MÉLYFÚRÁSOKAT HASZNOSÍT

  MEDDŐ ÉS LETERMELT KUTAK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

 • CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásával nem járó zöldenergia, amely kiváltja a fosszilis tüzelőanyagokkal történő fűtést. Vállalkozásának zöldítési célú fűtési fejlesztéséhez IS ideális.

  Kibocsátásmentes és karbonsemleges

  Egyéb mélygeotermikus rendszerekből ismert, a termálvíztemelés mellett jelentkező gáztermelés a itt a zárt ciklus miatt NEM jelentkezik. Egészségre ártalmas égéstermékek, gázok nem keletkeznek és nem kerülnek kitermelésre sem. Nincs szükség a kitermelt vagy keletkezett melléktermékek kezelésére, így egyszerűbb gépészeti megoldásokat alkalmazhatunk. Az egyszerű megoldások a kényelmes és felhasználóbarát rendszer jellemzői. Fenntartási és karbantartási költségek jelentkezése elhanyagolható.

  A környezet nem terheli

  A zárt ciklusú rendszer működése környezetterhelést nem jelent, fluidumtermeléssel nem jár, így még a felszín alatti vízkészleteket sem érinti. A hévízkészletek végesek, a felszín alatti vízáramlási rendszerek érzékenyek! Pazarló, visszasajtolás mentes kitermelésük nem összeegyeztethető a geotermikus energiahasznosítás fenntarthatósági elveivel! A zárt ciklusú víztermelés kisebb energetikai volumenű ugyan, de nem érinti a felszín alatti hévízkészletek sérülékeny rendszerét sem minőségi sem mennyiségi szempontból.

  Fenntartható és önszabályozó

  A WeHEAT rendszerek működése kizárólag a fenntarthatóság normális földtani keretei között mozoghat. A földtani környezet hőtranszport folyamatai hasznosíthatóak, de nem túltermelhetőek. Tranziens modellezéssel állítjuk be a fenntartható termelési léptéket, így a mélységi rendszer kizárólag a megújulási lépték maximumáig termeltethető. Ilyen, önszabályozó módon garantálva a stabil és hosszútávú termelhetőséget.

 • A WeHEAT technológiát a felszín alatti vizek védelmében és a meglévő mélyfúrás állomány újrahasznosításának érdekében dolgoztuk ki és illesztettük a Pannon-medencebeli földtani adottságokhoz.

   

   

 • Hogyan?

  Az MS Energy Solutions Kft. WeHEAT eljárása egy új, innovatív módja a geotermikus energiatermelésnek.

  1

  FELHAGYOTT MÉLYFÚRÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

  A hazai 1800 méter alatti mélyfúrású kutak zöme azzal a céllal létesült, hogy általuk valamilyen nyersanyag termelése valósulhasson meg. A kút mindaddig használatban van, míg az hatékonyan termel. Ahogy a termelés előrehaladtával a nyersanyagot egyre jobban kitermelik, a kimerült mezőkön a mélyfúrásokat sorban felhagyják, a termelésből kivonják, a kutakat pedig lezárják. Emiatt mind a meddő, mind a termelésből kivont kutak szerkezete funkció nélkül marad. A geotermikus beruházások legnagyobb költségtétele a hőforrás elérése, vagyis a fúrás(ok), mélyfúrás(ok) kivitelezése. Használaton kívüli mélyfúrás alkalmazásával ez a tétel redukálható és az egy nagyságrenddel alacsonyabb költségigényű kútvizsgálati-kútkiképzési feladat veszi át a helyét.

  2

  GEOTERMIKUS GRADIENS ÉS FELSZÍN ALATTI HŐÁRAMLÁS

  A felszínről a Föld középpontja felé haladva kilométerenként átlagosan 30 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon ez az arány átlagosan eléri a kilométerenkénti 50-60 Celsius fokos növekedést is, aminek eredménye, hogy 2 km-es mélységben a kőzethőmérséklet gyakran meghaladja a 100 fokot. Emellett a kőzetekben zajló hővezetés a felszín alatti víztelített zónákban jóval gyorsabb, mint a tömött vízzárókban. A víztartókban bővelkedő pannóniai korú üledékes rétegsor a záloga a megfelelő sebességű hőáramlásnak. A WeHEAT technológia többek közt hazánk kimagasló geotermikus gradiensét és telített vízadókban gazdag sajátos földtani környezetét hasznosítja!

  3

  GEOTERMIKUS ENERGIA FŰTÉSRE ÉS MELEGVÍZHEZ

  A hazai geotermikus viszonyok mellett a földi hő leghatékonyabb felhasználási módja a direkt épület fűtés és melegvíz szolgáltatás. Ebben az esetben a kitermelt hő teljes egészében felhasználható, zárt ciklus esetén pedig hőfoka a legmagasabb hőtartományban tartható. A rendszer hatásfoka kifejezetten magas., ami hőcserélő(k) alkalmazásával, vagy a rendszer szakaszolásával is csupán néhány százalékot csökken. A WeHEAT rendszerek kifejezetten lokális, de intézményi méretű fűtési igények kielégítésére alkalmasak.

 • Lépejn velünk kapcsolatba

  Kérdése van? Örömmel megválaszoljuk!

×
Privacy Policy
REGISZTRÁCIÓS, ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Szolgáltató a megadott adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weheat.system weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.
Annak érdekében, hogy megelőzzük személyes adatok illetéktelen, illetve jogosulatlan megszerzését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, a Szerkesztőség különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során megakadályozzon minden jogellenes és illetéktelen eljárást.
Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta (nem mindenre kiterjedő felsorolás szerint pl: hírlevél küldés, kapcsolattartás).
Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.
Szervező csak azért vállal felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adataihoz kizárólag azok az alkalmazottaink férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
Az adatkezelés során, a vis maiorból eredő hibákért, – pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás – felelősségét nem vállalunk.
Szolgáltató, az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait amennyiben a Felhasználó visszavonó nyilatkozatot tesz:
- a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
- a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levelet írva
Fentiek ismeretében kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Mining Support Kft. az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.