• WeHEAT típusú rendszerek

  Wells for Heat Exchanger Advanced Technology

  Az MS Energy Solutions Kft. WeHEAT technológiája egy mélyfúrásokban megvalósítható nagymélységű hőtermelő rendszer, melynek legnagyobb előnye, hogy a geotermikus energiatermelést felszín alatti víz kitermelése NÉLKÜL valósítja meg. Teljesen zárt rendszerű technológia, mely a földhő “bányászatával” közvetlen hőfelhasználást tesz lehetővé a kútkörzet környezetében lévő felhasználók számára.

   

  Ez a technológia költséghatékony módon biztosítja a geotermikus energia felhasználását úgy, hogy használaton kívüli fluidumtermelő mélyfúrásokat hasznosít. A Kárpát-Pannon-térség kimagasló geotermikus adottságai ma már szinte közhelynek számítanak. A geotermikus energiatermelés petrotermális módozatai hasonlóképpen eredményesek lehetnek ebben a térségben, mint a termálenergia termelése és hasznosítása. A mélyfúrások speciális kiképzésével a földi hő tisztán válik elérhetővé számunkra, melyet a megfelelő mérnöki alkalmazásokkal juttatunk a felszíni létesítményekhez. A rugalmasan alkalmazható technológia földtani környezettől függően 300- akár 900 kW teljesítményű hőtermelő rendszert is jelenthet és kifejezetten felületfűtésű rendszerekhez illeszthető hatékonyan.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • GEOTERMIKUS ENERGIA:

  A FÖLDHŐ TERMELÉSE

  Világszerte egyre gyakoribbak a mérnöki megoldásokon alapuló, víztermelés nélküli geotermikus rendszerek az ún. EGS (Enhanced Geothermal Systems) alkalmazása, melyekkel a termikusan felfűtött kőzetek vízkivétel mentesen használhatók hőforrásként. Munkaközeget a mérnöki megoldásokkal kívülről adunk a rendszerhez, így alakítjuk ki a zárt ciklust. Az EG rendszerek széles teljesítményspektrumon mozognak (MW-kW). A WeHEAT technológia egy teljesen zárt rendszerben működtetett MÉLY földhőszonda, melyet meddő, vagy termelésből kivont mélyfúrások kútszerkezetében valósítunk meg. A fúrásmentes kivitelezés és a speciális belső hőszigetelési rendszer rendkívül költséghatékonnyá teszi az egyéb geotermikus rendszerekhez képest. A WeHEAT rendszerek sikeres telepítésének záloga a megfelelő kútszerkezet, valamint a helyes tervezés. A helyes tervezés figyelembe veszi a mélyfúrás tágabb földtani körzetét, hőtranszport modellel alapozza meg az energetikai rendszer kalkulációit, majd ezt követően adja hozzá a felszíni létesítmények tervezését.

 • A fűtési rendszer automata, programozható, korszerű vezérléssel ellátott. Az egyszerű gépészet és a kiképzett mélyfúrás időtálló, karbantartás és fenntartási költségigénye elhanyagolható.

   

  A technológia kiemelt alkalmazási területei:

  - ÜVEGHÁZAK FŰTÉSE 

  - AGRÁR TECHNOLÓGIAI FŰTÉS 

  - SPORTLÉTESÍTMÉNYEK HŐELLÁTÁSA

  - GYÁRTÓCSARNOKOK HŐELLÁTÁSA

  FUNKCIÓ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

  A WeHEAT technológia lehetővé teszi, hogy a meddő, vagy termelésből kivont mélyfúrások energetikai céllal újra hasznosíthatóak legyenek. A WeHEAT technológia kialakítása nem jár új mélyfúrással! A meglévő kút kiképzése néhány nap alatt zajlik le. A tesztüzem és a normál üzemmenet csendes, por és kibocsátásmentes. Meglévő és új fűtési rendszerekhez is illeszthető. Működéséhez nincs szükség a jelenlegi fűtési rendszer átalakítására. A rendszerben normál fűtési víz kering. Nem használunk veszélyes és egészségre, környezetre ártalmas anyagokat.

 • MIK AZOK A MEDDŐ MÉLYFÚRÁSOK?

  Magyarországon jelenleg több ezer mélyfúrás vár felszámolásra. A szénhidrogén kutatás szükséges és természetes velejárói a meddő, vagy termelésből kivont HASZNÁLATON KÍVÜLI kutak. Felszámolásuk a WeHEAT és ehhez hasonló technológiák használatával nemcsak elkerülhető, de a mélyfúrásban kialakított új típusú energiatermelés újabb évtizedekre adhat funkciót a kutaknak, biztosítva a további profittermelés lehetőségét és elkerülve a kútfelszámolás és tájrendezés jelentős költségét.

 • A fejlesztés eredményeként a szénhidrogénipar, illetve a geotermikus energiahasznosítás területén fluidum bányászattal foglalkozó vállalkozások lehetőséget kapnak arra, hogy a meddő kutakhoz kapcsolódó költségeket csökkentsék, kis átalakítással a mélyfúrásoknak újra funkciót adjanak.

  Mindemellett a kút környezetében lévő gazdálkodók és vállalkozások olcsó és tiszta, stabil energiaforrásként tekinthetnek a gyakran “útban lévő” régi objektumokra.

   

  A WeHEAT RENDSZEREKKEL olyan új hőtermelési módot választhatnak, amely elsősorban nagy alapterületű és nagy energiaigényű épületek fűtésére alkalmazható úgy, hogy a hőtermelés egy környezetbarát, CO2 kibocsátással nem járó zöldenergia, amely a fosszilis tüzelőanyagokkal történő fűtést kiváltó megoldás.

 •   

   

   

 • WEHEAT A GYAKORLATBAN

  • A termelhető energia mennyisége ideális technológiai hő, önkormányzati létesítmények, csarnokok fűtési energiájának ellátásához. Jó hőszigetelés esetén akár 4ha alapterületű üvegház egész éves fűtésére is alkalmas lehet. KIVÁLÓ ENERGIAFORRÁS AZ AGRÁRSZEKTOR SZÁMÁRA
  • Meglévő fűtési rendszerekhez illeszthető. KIVÁLÓ HŐFORRÁSA A FELÜLETFŰTÉSI RENDSZEREKNEK
  • NINCS hévíztermelés, így nincs vízelhelyezési, vízkészlet-járulék fizetési és adminisztrációs feladat.
  • NINCS hévíztermelés, a forgatott víz fűtési lágyvíz, ezért extra gépészeti igény nem jelentkezik
  • NINCS KÚTFÚRÁSI ÉS vízjogi létesítési engedélyeztetési feladat
  • Termálvíztermelés mellett jelentkező gáztermelés a zárt ciklus miatt nem jelentkezik. Tehát zárt ciklusú mélyszondás energiatermelés kibocsátásmentes és KARBONSEMLEGES technológia
  • Fűtési fejlesztés az ENERGIAFÜGGETLENSÉG és az ENERGIABIZTONSÁG érdekében

  • ÉRTÉKNÖVELŐ beruházás. Fenntartható, megújuló erőforrásokra épülő fűtési fejlesztése ingatlanának, vállalkozásának értékét növeli

 • Lépjen velünk kapcsolatba!

  Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot

×
Privacy Policy
REGISZTRÁCIÓS, ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Szolgáltató a megadott adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weheat.system weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.
Annak érdekében, hogy megelőzzük személyes adatok illetéktelen, illetve jogosulatlan megszerzését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, a Szerkesztőség különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során megakadályozzon minden jogellenes és illetéktelen eljárást.
Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta (nem mindenre kiterjedő felsorolás szerint pl: hírlevél küldés, kapcsolattartás).
Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.
Szervező csak azért vállal felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adataihoz kizárólag azok az alkalmazottaink férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
Az adatkezelés során, a vis maiorból eredő hibákért, – pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás – felelősségét nem vállalunk.
Szolgáltató, az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait amennyiben a Felhasználó visszavonó nyilatkozatot tesz:
- a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
- a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levelet írva
Fentiek ismeretében kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Mining Support Kft. az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.